NÁZVY TECHNIK VŠEOBECNÉ

ATEMI - úder, rána, rozdrcení.
KANSETSU - páčení, páka.
NAGE - hod, podraz.
TOBI - skok.
CUKI - přímý úder zavřenou pěstí, jehož dráha je shodná s osou předloktí, jinak také seiken cuki.
UCHI - (uči) sek, úder jehož dráha jde po oblouku v určitém úhlu k ose předloktí.
GERI, KERI - kop nohou.
UKE - 1. kryt. 2. ten který přijímá techniku, ten kdo se brání.

KAMAE - bojový střeh.

WAZA - technika.
KOGEKI WAZA - útočná technika.
BOGYO WAZA - (bogjó vaza) obraná technika.
ATEMI WAZA - technika úderů, drtící technika.
CUKI WAZA - technika přímých úderů.
UCHI WAZA - (uči vaza) technika seků.
GERI WAZA - technika kopů.
UKE WAZA - technika krytů.
KANSETSU WAZA - technika páčení.
NAGE WAZA - technika hodů, porazů.
OSAE WAZA - technika držení.
ZHIME WAZA - (žime vaza) technika škrcení.
UKEMI WAZA - technika pádů.
DACHI WAZA - (dači vaza) technika postojů.
TE WAZA - technika rukou.
ASHI WAZA - (aši vaza) technika nohou.
TACHI WAZA - (tači vaza) techniky ve stoje.
SUWARI WAZA - techniky v kleče.
RENRAKU WAZA - kombinace technik.
JIYU WAZA - (džijů vaza) volné techniky, předem neurčené techniky, volný trénink.

 

UKEMI - pády.
MAE UKEMI - pád vpřed.
YOKO UKEMI - (joko ukemi) pád stranou.
USHIRO UKEMI - (uširo ukemi) pád vzad.
ZENPO UKEMI - pád vpřed na ruce bez kotoulu.
ZENPO KAITEN UKEMI - pád vpřed kotoulem, jiný název pro maeukemi.
KUZUSHI - (kuzuši) vychýlení soupeře.
 

NÁZVY ÚDERŮ A SEKŮ

JODAN CUKI - (džódan cuki) úder na horní pásmo.
CHUDAN CUKI - (čůdan cuki) úder na střední pásmo.
GEDAN CUKI - úder na spodní pásmo.
OICUKI, JONCUKI - (ojcuki, džoncuki) úder přední rukou, nad nohou která je vepředu (úder stejnostranný).
GYAKUCUKI - (gjakucuki) úder zadní rukou, nad nohou která je vzadu (úder různostranný).
MAWASHICUKI - (mavašicuki) obloukový úder, dlouhý hák.
NAGASHICUKI - (nagašicuki) úder cuki se současným úhybem taihiraki, zadní noha zakročí a boky a ramena vytočíme do roviny s úderem.
TOBIKOMICUKI - úder s výpadem, skočení do úderu.
KIZAMI CUKI - prodloužený úder s vytočením ramen.
KAGICUKI - hákový úder, krátký hák.
AGECUKI - úder zespoda nahoru, zvedák.
CHOKUCUKI - (čokucuki) přímý úder s rotací ruky o 180 stupňů.
TATECUKI - úder s rotací o 90 stupňů, pěst ve vertikální poloze.
URACUKI - krátký úder bez rotace.
MOROTECUKI - úder obouma rukama současně (dvojitý úder).
HAITO UCHI - (hajto uči) sek palcovou hranou otevřené ruky.
URAKEN UCHI - (uraken uči) sek hřbetem zavřené pěsti.
TETSUI UCHI - (tecui uči) sek malíkovou stranou zavřené pěsti, takzvaný úder pěstí jako kladivem.
EMPI UCHI - (empi uči) sek loktem, lze říci též úder loktem.

NÁZVY KOPŮ

MAEGERI - kop vpřed.
YOKOGERI - kop stranou.
SOKUTOGERI - kop stranou, - název podle úderové plochy kterou se kop stranou provádí, jiný název pro yokogeri.
USHIROGERI - (uširogeri) kop vzad.
MAWASHIGERI - (mavašigeri) obloukový kop.
URAMAWASHIGERI - (uramavašigeri) obloukový kop patou.
USHIROMAWASHIGERI - (uširo mawašigeri) obloukový kop patou s otočkou.
GYAKU MAWASHIGERI - (gjaku mavašigeri) obloukový kop obrácený ven.
NIKACUKIGERI - obloukový kop ploskou chodidla dovnitř.
URA NIKACUKIGERI - obloukový kop malíkovou hranou chodidla ven.
HIZAGERI - kop kolenem.
MAEHIZAGERI - kop kolenem vpřed.
MAWASHIHIZAGERI - (mawašihizageri) obloukový kop kolenem.
TOBIGERI - kop ve výskoku.
MAE TOBIGERI - kop ve výskoku vpřed.
YOKO TOBIGERI - kop ve výskoku stranou.
MAWASHI TOBIGERI - (mawaši tobigeri) obloukový kop ve výskoku.
USHIROMAWASHI TOBIGERI - (uširomawaši tobigeri) kop ve výskoku s otočkou.
KAKATOGERI - kop patou seshora dolů, tzv. kop kladivo.
KINGERI - švihový kop nártem dopředu, nejčastěji směřující na genitálie.
NAMI GAESHI – (nami gaeši) tzv. kop vracející se vlna.

NÁZVY PÁK

KOTE GAESHI - (kote gajši) vnější páka na zápěstí, nebo hod provedený touto pákou.
KOTE MAWASHI - (kote mavaši) vnitřní páka na zápěstí, jedna z variant nikio.
KOTE HINERI - jiný název pro sankio.
UDE GARAMI - páka na loket výkrutem ramene.
UDE HISHIGY JUJI GATAME - (ude hišigi žyži gatame) páčení lokte přes břicho.
UDE HISHIGY UDE GATAME - (ude hišigi ude gatame) páčení lokte dlaní.

NÁZVY ÚCHOPŮ

MUCHI - (moči) úchop.
KATATE MOCHI - (katate moči) úchop zápěstí jednou rukou.
RYOTE MOCHI - (rjóte moči) úchop obou zápěstí oběma rukama.
KATATE RYOTE MOCHI - (katate rjóte moči) úchop jednoho zápěstí oběma rukama.
USHIRO RYOTE MOCHI - (uširo rjóte moči) uchopení obou zápěstí zezadu.
KATATE TORI - druh úchopu, jiný výraz pro katate mochi.
RYOTE TORI - druh úchopu, jiný výraz pro ryote mochi.
KATATE RYOTE TORI - úchop, jiný výraz pro katate ryote mochi.
USHIRO RYTE TORI - typ úchopu, jiný výraz pro ushiro ryote mochi.
KUMIKATA - úchop oběma rukama za gi soupeře.

NÁZVY HODŮ A PORAZŮ

HARAI, BARAI - podmet, doslova zametení.
ASHI BARAI - (aši baraj) podmet nohou, doslova zametení nohou.
DE ASHI BARAI, DE ASHI HARAI – (de aši baraj) podmet ploskou nohy.
OKURI ASHI BARAI – (okuri aši baraj) podmet pomocí zahákování kotníkem.
GARI - poraz, podražení.
OSOTO GARI - velký vnější poraz, na vnější nohu soupeře.
OUCHI GARI – (ouči gari) velký vnitřní poraz, na vnitřní nohu soupeře.
KOSOTO GARI - malý vnější poraz, na vnější nohu soupeře.
KOUCHI GARI – (kouči gari) malý vnitřní poraz, na vnitřní nohu soupeře.
MOROTE GARI - poraz s využitím uchopení obou nohou soupeře.
KAITEN GARI - poraz s obratem o celý kruh.
KOSHI NAGE, GOSHI NAGE – (koši náge) hod respektive skupina hodů pomocí boků.
OGOSHI – (ogoši) velký hod přes boky, tzv. velký bočák.
UKIGOSHI - (ukigoši) hod nadrazem bokem.
HARAIGOSHI - (haraigoši) hod přes bok podmetením stehnem.
HIZA GURUMA - hod zadržením kolena.
SASAE CURIKOMI ASHI – (sasae curikomi aši) hod zadržením článku.
UCHI MATA - (uči mata) hod vnitřním nadrazem stehna.
KATAGURUMA - přehoz přes týl.
TAI OTOSHI – (taj otoši) hod přehnutím těla přes nohu.
SOTO MAKIKOMI - strh zatočení ramenem.
SUMI GAESHI - (sumi gaeši) strh vnitřním nadrazem nohy.
TOMOE NAGE - přehoz po kruhu přes nohu.
SEOI NAGA - přehoz přes ramena.
IPPON SEOI NAGE - varianta hodu seoi nage s úchopem jedné ruky.
MOROTE SEOI NAGE - varianta hodu seoi nage úchopem oběma rukama.
HASAMI NAGE - hod nůžkovým střihem nohou.
SHIHO NAGE - (šiho nága) doslova čtyřsměrový hod, jeden ze základních hodů v aikido.
IRIMI NAGE - doslova hod vstupem, typický hod v aikido.
KAITEN NAGE - rotační hod po obvodu těla.
KOKYU NAGE - hod dechem, hod s využitím dechu.