Základní rozdělení technik jiu-jitsu

 

UKEMI WAZA - technika pádů

ATEMI WAZA - technika úderů, seků a kopů

KANSETSU WAZA - technika páčení
NAGE WAZA - technika hodů a porazů

OSAE WAZA - technika držení
JIME WAZA - (žime vaza) technika škrcení
 

jiné dělení:

  • v postoji - hody, porazy, údery, kopy, kryty, vyproštění z úchopu, lámání, páčení, škrcení, využití tlakových bodů...
  • na zemi -držení, znehybnění, lámání, páčení, škrcení
  • obrana proti zbraním - tyč, nůž, pistol